Laddar in
NC

Möbelfakta

Möbelfakta ställer krav inom miljö, kvalitet och socialt ansvar.

Miljökrav i Möbelfakta

Möbelfakta ställer höga miljökrav. I våra möbler vill vi använda så skonsamma material för miljön som möjligt. Möbelfaktas miljökrav är dessutom synkade med Upphandlingsmyndighetens rekommenderade krav, och Möbelfakta fungerar därför som verifikat vid många svenska upphandlingar.

Kvalitetskrav i Möbelfakta

Möblerna är även kvalitetstestade mot internationella standarder för möbelprovning. Detta säkerställer en hög kvalitet på både hållfasthet och ytor, så att möblerna ska hålla i många år.

Socialt ansvar – så jobbar NC

För oss på NC är det viktigt att alla delar i möblerna är schysst producerade, ingen arbetare i leverantörskedjan ska arbeta under dåliga villkor. Därför ställer vi hårda krav på leverantörerna, de ska leva upp till FN:s Global Compact – principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption.

Vi har ett ambitiöst förebyggande arbete där vi riskidentifierar möbelkomponenterna med hjälp av certifieringar, självutvärderingar och/eller på plats-revisioner.

60,1 % av inköpen

har genomgått revision

60,1 procent av NC:s inköp har genomgått revision (2018) där resultaten oftast utmynnar i åtgärdsplaner. Vi stöttar våra leverantörer i arbetet med schyssta arbetsvillkor. Att vi har ett fungerande förebyggande arbetssätt för socialt ansvar i leverantörskedjan verifieras av Möbelfakta.

Andel av totala inköp 2018

 • Litauen 45 %
 • Estland 22 %
 • Sverige 21 %
 • Rumänien 8 %
 • Övriga Europa 3 %  *
 • Kina <0,1 %

* Danmark, Holland, Norge, Portugal, Storbritannien.

Hur säkra är arbetsvillkoren?

Inköpsandel som bedöms ha en låg brottsrisk mot uppförandekod

 • Litauen 95 %
 • Estland 86 %
 • Sverige 51 %
 • Rumänien 100 %
 • Övriga Europa* 73 %
 • Kina 100 %

* Danmark, Holland, Norge, Portugal, Storbritannien.

Att till exempel Kina och Rumänien får bättre resultat än Sverige beror på att vi har lagt större resurser på att kontrollera dessa leverantörer. Efter kontrollerna har det bedömts att leverantörerna inte kommer att bryta mot uppförandekoden. I Sverige finns leverantörer som fortfarande inte har kontrollerats.

Kvalitetskrav i Möbelfakta

Möblerna är även kvalitetstestade mot internationella standarder för möbelprovning. Detta säkerställer en hög kvalitet på både hållfasthet och ytor, så att möblerna ska hålla i många år.

Andel Möbelfakta hos NC

Så här stor del av NC:s sortiment är märkt med Möbelfakta.

Alla produkter som är märkta med Möbelfakta hos NC är taggade med Möbelfakta, så de är lätta att hitta och jämföra. Inne på respektive produktsida hittar du också Möbelfaktaintyg (pdf), som du både kan öppna och ladda ner.

 

Läs mer om Möbelfakta på mobelfakta.se