Vad betyder Möbelfakta för NC?

För oss på NC är Möbelfakta ett sätt att visa hur vi arbetar för att bidra till en hållbar utveckling och en basnivå som vi strävar efter att alla våra produkter ska uppnå. Våra produkter som är märkta med Möbelfakta uppfyller hårt ställda krav som försäkrar att produkten kommer ha en god kvalitet med schyssta förhållanden för människan och miljön vi lever i.

Alla våra produkter som är märkta med Möbelfakta är taggade på hemsidan så att de är lätt att hitta. Inne på respektive produktsida hittar du också Möbelfaktaintyg (pdf), som du kan öppna och ladda ner.

Möbelfakta

– Varför skall man välja en produkt som är märkt med Möbelfakta? – På vilket sätt är den bättre än andra möbler?

Miljökrav

Genom att välja Möbelfakta bygger man upp en trygghet och en tillförlit att möblerna som vi använder oss utav dagligen inte släpper ifrån sig farliga ämnen som är skadliga för människan. Produkter som är framtagna av rena material som främjar en sund inomhusluft. Att försäkra sig om att möbeln inte innehåller miljöfarliga kemikalier då framställningen främst sker genom vattenbaserade lacker, certifierade tyger samt låga VOC-utsläpp i form av limmer.

Kvalitetskrav

En möbel som är framtagen med god kvalitet, skapar en säker, tålig och hållbar produkt. En funktionsduglig möbel med god ergonomi ger oss en känsla av självständighet. Det ger oss en trygghet att möbeln är stabil och hållfast genom att klara tipp- och dropptest, vilket minimerar risken för olyckor. Att få säkerställa att produkten är utvecklad för att motverka skada i form av klämrisk. Att kunna erbjuda förlängd livslängd då reservdelar tillhandahålls under minst fem år. Erhålla en kvalitetssäkrad möbel som är tillräckligt stark för sitt ändamål, både för dess hållfasthet, textilens slitstyrka, brandkrav samt ytors motståndskraft, vilket bidrar till en lång livslängd.

Sociala krav

Ge kunden kännedom om sitt sociala ansvarstagande, att råvaran i vår produkt är spårbar, produceras i rättvisa miljöer och kommer från ansvarsfulla källor. Att även få bidra till schyssta arbetsförhållande i hela värdekedjan ute hos våra leverantörer. Genom att bygga upp en pålitlighet och äkthet skapar vi lojalitet hos kunden. Allt detta skall främja en hållbar utveckling och på så sätt försäkra kommande generationer en hälsosam och god livsmiljö.