Laddar in
NC

Hållbarhet

En hederssak för NC

NC tar hållbarhetsarbetet seriöst. Att miljömärka möblerna är ett bra sätt att visa att vi håller vad vi lovar. Av alla märkningar som finns på marknaden har vi identifierat två stycken som betydande, Möbelfakta och FSC®. Uppfylls dessa två märkningar så uppfylls de flesta krav som ställs på oss.

Miljömärkningen Möbelfakta

Vad innebär den för NC

Möbelfakta ställer krav inom miljö, kvalitet och socialt ansvar.

Miljökrav i Möbelfakta

Möbelfakta ställer höga miljökrav. I våra möbler vill vi använda så skonsamma material för miljön som möjligt. Möbelfaktas miljökrav är dessutom synkade med Upphandlingsmyndighetens rekommenderade krav, och Möbelfakta fungerar därför som verifikat vid många svenska upphandlingar.

Kvalitetskrav i Möbelfakta

Möblerna är även kvalitetstestade mot internationella standarder för möbelprovning.

Sociala krav i Möbelfakta

Möbelfakta ställer krav på riskbedömning av alla leverantörer och underleverantörer. Utöver detta ska vi upprättar åtgärdsplan för de som ej bedöms ha låg risk att bryta mot våra krav om att de ska leva upp till FN:s Global Compact – principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption.

Mer om hur vi arbetar med Möbelfaktas krav

FSC® - miljömärkningen för trä

Trä är ett bra miljöval i möbler, men det är viktigt att skogsbruket sker på ett miljömässigt bra sätt. Förändrad markanvändning står för 11 procent av världens koldioxidutsläpp, där avskogning är den största anledning. Med FSC-märkt trä minskar miljöpåverkan. FSC är marknadens tuffaste märkning för ett ansvarsfullt skogsbruk och NC är ett av få svenska möbelföretag som säljer FSC-märkta möbler.

Mer om FSC-arbetet

Better Effect Index

Ett hållbarhetsbetyg

Hållbarhet är svårt. Vi vill att du ska få ett enkelt svar på frågan: Hur hållbar är en produkt?

Därför har vi tagit fram hållbarhetsbetyget The Better Effect Index. Där visas hur möbeln står sig gentemot råvaror och resurser, klimat, socialt ansvar, rena material, återbruk och ergonomi.

Möbeln mäts inom sex områden

Vi började med att fråga våra kunder – arkitekter, inredare, upphandlare och användare – vad som var viktigt för att kunna göra hållbara val. Med utgångspunkt i svaren och i FNs hållbarhetsmål har vi skapat ett index där vi bedömer och betygssätter våra produkter inom sex viktiga områden:

  • Råvaror och resurser
  • Klimat
  • Rena material
  • Socialt ansvar
  • Återbruk
  • Ergonomi

Totalbetyg

Högsta betyg inom varje område är 3 poäng. Betyget inom varje område är ett snitt av poängen på indikatorerna. Högsta möjliga totalbetyg när alla områden läggs samman är 3 poäng. Totalbetyget är ett snitt av poängen på områdena. Läs mer om Better Effect Index på Kinnarps webbplats.

Se våra möblers hållbarhetsbetyg

Certifikat för nedladdning