Hållbarhet finns i våra rötter

Design och funktionalitet är avgörande för att skapa möbler med lång livslängd

Vi skapar hållbara möbler av god kvalitet, som tagits fram för att användas i generationer.

Vår vision tar sin början i designprocessen, där grunden läggs för innovativa produkter, med medveten hantering av material och resurser.

Hållbara lösningar

För att utveckla möbler som håller för framtiden, behövs god funktion, tidlös design och medvetna materialval, som främjar återbruk.

Funktion

För att skapa hållbara möbler för framtida generationer står funktion och tillgänglighet i centrum.

Design

Vi tar fram möbler med tidlös design, som inte bara fyller en funktion här och nu, utan även i framtidens offentliga rum.

Återbruk

Genom att designa möbler med god konstruktion och hållbara material, ges alla förutsättningar för återbruk och cirkularitet.

Hållbara lösningar

För att utveckla möbler som håller för framtiden, behövs god funktion, tidlös design och medvetna materialval, som främjar återbruk.

Hållbarhet på riktigt

För att garantera att våra möbler håller vad de lovar har vi certifierade produkter, där höga krav ställs på både arbetsmiljö och klimat.

Certifieringar

Med möbler som är certifierade enligt FSC® och Möbelfakta garanteras goda förhållanden för människa och miljö.

Cirkularitet

Genom att ta fram hållbara möbler med slitstarka material, kan våra produkter både återanvändas och återvinnas.

Socialt ansvar

Vi är certifierade enligt den internationella standarden ISO 45001, som värnar om god arbetsmiljö och hälsa.

Hållbarhet på riktigt

För att garantera att våra möbler håller vad de lovar har vi certifierade produkter, där höga krav ställs på både arbetsmiljö och klimat.