Laddar in
NC

Hållbarhet

En hederssak för NC

Genom att skapa hållbara möbler med god kvalitet ökar sannolikheten att användningen kommer vara under längre tid. För att utveckla en möbel med lång livslängd är funktionalitet och design avgörande. Vårt arbete börjar redan i designprocessen, att utveckla en produkt av god konstruktion samt medveten material- och resurshantering. Nog så viktigt att råvaran i vår produkt ska vara spårbar och från ansvarsfulla källor. Att bygga upp en pålitlighet och äkthet skapar lojalitet hos kunden.

Av alla märkningar som finns på marknaden har vi identifierat två stycken som betydande, Möbelfakta och FSC®. Uppfylls dessa två märkningar, intygar det att vi uppfyller de olika ställda kraven.

För att minimera vår miljöpåverkan och säkerställa nöjda kunder är vi certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Dessutom är vi certifierade enligt den internationella standarden för arbetsmiljö och hälsa ISO 45001. Utgångspunkten i alla tre är ständig förbättring vilket är en grundförutsättning för vårt långsiktiga arbete för en hållbar utveckling.

  • Vårt arbete

  • Cirkularitet

  • Ta hand om dina möbler

  • FSC®

  • Möbelfakta

  • Vi och våra leverantörer

  • The Better Effect Index

  • Hållbarhetsbloggen

  • Hållbarhetspolicy & Certifikat