Möbeldesign för både människa och miljö.

Inclusive Design

Vi skapar inkluderande möbler för framtiden. Inclusive Design innebär att se till både människa och miljö, med möbler som kan användas i generationer.

Socialt ansvar

Alla våra möbler produceras under goda villkor, med höga krav på såväl arbetsmiljö som miljöpåverkan.

Hållbarhet

Med djup kunskap om material och konstruktion strävar vi efter att utveckla och förädla hållbara möbler.

Tillgänglighet

Vi designar möbelkoncept som skapar tillgänglighet, så att alla människor ska kunna delta i det offentliga rummet.

Inclusive design

Vi skapar inkluderande möbler för framtiden. Inclusive Design innebär att se till både människa och miljö, med möbler som kan användas i generationer.

Nya kollektioner

Design: Studio JOOY

Design: Eva Schildt

Design: Peter Andersson

Design: Eva Schildt

Design: Studio JOOY

Utvalda produkter

Utvalda produkter

Möbeldesign i fokus

Vi vill att så många som möjligt ska kunna ta del av nordisk möbeldesign. Därför arbetar vi inkluderande, utifrån varje enskild individs förmågor och egenskaper. I vår möbeldesign står funktion i centrum, för att öka tillgängligheten i det offentliga rummet. Med möbler i varierande bredder och sitthöjder kan fler inkluderas i inomhusmiljön. För oss handlar Inclusive Design även om att ta hänsyn till natur och miljö i möbeldesign och tillverkning. Allt för att förlänga möblernas livslängd, med noga utvalda material, utbytbara delar och möjlighet till återbruk.