Socialt ansvar / CSR

Vi besöker alla våra direkta leverantörer och ställer hårda krav på arbetarnas villkor. Det kan låta som en självklarhet, men tyvärr är det vanligt att företag stirrar sig blinda på priset och blundar för dåliga arbetsvillkor. För oss på NC är det viktigt att leverantörerna lever upp till våra högt ställda krav på mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption.

Vi utgår från FN:s Global Compact i våra riskbedömningar av leverantörerna. Exempel på några av de många krav vi ställer:

• Inget tvångsarbete
• Inget barnarbete
• Fackföreningsfrihet / möjlighet att organisera sig
• Motverka korruption
• Relevant skyddsutrustning, t ex hörselskydd, handskar, ögonskydd, skor, kläder.
• Brandskydd: utrymningsövningar, nödutgångar och släckutrustning.
• Utbildning för maskiner.
• Bullernivå, belysning och luftkvalitet

För oss är det en självklarhet att arbetarna hos våra leverantörer ska ha bra arbetsvillkor och en säker arbetsmiljö. Vi gör regelbundna besök hos leverantörerna, och upptäcker vi att någon leverantör bryter mot våra högt ställda krav kräver vi att leverantören förbättrar villkoren.

Alla som arbetar hos våra leverantörer ska ha schyssta villkor. För oss är det en självklarhet.