Möbelfakta

Mobelfaktainfo

Möbelfakta ställer hårda krav på möblerna för kvalitet, miljö och socialt ansvar. Därmed är Möbelfakta den mest kompletta produktmärkningen för svenska möbler. När du köper en produkt som är märkt med Möbelfakta kan du vara säker på att du får en bra möbel.

Se alla våra möbler märkta med Möbelfakta här.

Möbelfakta har funnits sedan 1972. Det var vid denna tidpunkt en ren kvalitetssäkring för att garantera möbelns hållfasthet. 1992 utökades märkningen till att även innefatta miljökrav, och 2011 tillkom krav på socialt ansvar.

 

mobelfaktaar

Kvalitet

Möbler som är märkta med Möbelfakta har kvalitetstestats på ackrediterat laboratorium. Både möbelns hållfasthet och yta testas: Hållfastheten för att möbeln ska hålla i så många år som möjligt, ytan för att undvika repor och liknande.

Möbelfakta ställer även krav på möblernas tyger, de ska vara slitstarka och svårblekta av ljus. Dessutom ställs krav på brandsäkerheten.

Miljö

Våra möbler ska vara så skonsamma för miljön som möjligt, och risker för såväl producent som kund ska vara så små som möjligt. Därför är Möbelfakta bra då den ställer krav på att särskilt miljö- och hälsofarliga ämnen inte får finnas i möbeln. På många områden är kraven i Möbelfakta i nivå med Svanen, i vissa fall till och med högre. Miljökraven harmoniserar med upphandlingsmyndighetens rekommendationer vilket förenklar upphandlingar.

Exempel på Möbelfaktas miljökrav:
• Trä ska vara spårbart och komma från acceptabla källor.
• Textilkrav för bland annat ett flertal flamskyddsmedel och färgämnen. Textilen är godkänd för Möbelfakta om den uppfyller kraven för Svanen, EU Ecolabel eller Oeko-Tex.
• Plast ska bland annat inte innehålla bly, kadmium och PVC.
• Stoppning har omfattande krav på flamskyddsmedel mm.
• Lack och annan ytbehandling får innehålla begränsat med lösningsmedel och VOC.

Miljökraven i Möbelfakta skärps kontinuerligt för att möta marknadens krav.

Socialt ansvar

Idag har en stor del av tillverkningsindustrin förflyttats till låglöneländer, och detta gäller även möbelbranschen. Därför ställer Möbelfakta krav på att alla leverantörer ska leva upp till FN:s uppförandekod ”The Global Compact” samt på arbetsmiljön.
The Global Compact är FN:s deklaration för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.
För att märka få märka möbler med Möbelfakta krävs att man kartlägger sin leverantörskedja ända till fabriken där komponenten är tillverkad. På dessa görs en riskanalys och där man ej kan påvisa låg risk för brott mot kraven krävs förebyggande åtgärder. Leverantörskedjor är idag ofta komplexa med mellanliggande grossister, men för att säkra efterlevnad av kraven är transparens i leveransledet en nödvändighet.
Läs mer om vårt arbete med CSR/socialt ansvar här.

DSC_5236