Hållbarhet

Som ett led i Inclusive design arbetar vi på NC ständigt med att minska vår miljöpåverkan. Vi vill vara det mest hållbara företaget i branschen, och för att nå dit arbetar vi kontinuerligt med frågor rörande miljö, kvalitet och socialt ansvar.

Vi satsar stort på Möbelfakta. Det är en omfattande produktmärkning för möbler. Möbelfakta garanterar möbler med hög kvalitet och lång livslängd, samtidigt som miljöfarliga ämnen har undvikits och anställda hos underleverantörer har bra arbetsvillkor. Vi utökar ständigt andelen Möbelfaktamärkta möbler i vårt sortiment.

För att ta vårt sociala ansvar besöker vi alla våra direkta leverantörer. Vi utgår från FN:s global compact och ställer krav på löner, arbetsmiljö, fackföreningsfrihet och liknande. Med detta arbete är vi mer eller mindre unika i branschen. Vi vill helt enkelt att de som arbetar hos våra leverantörer ska ha lika bra arbetsvillkor som vi har. För oss är det en självklarhet.

Träet i våra möbler är en av våra största miljöpåverkande delar. För att vara säkra på att skogen har brukats med så stor naturhänsyn som möjligt är vi FSC-certifierade och använder FSC-trä i så stor utsträckning som möjligt. Antalet möbler som levereras med FSC utökas ständigt.

I vårt hållbarhetsarbete tänker vi både stort och smått. Även mindre förändringar är värda att lyftas fram:

Kvalitetstester – Vi testar våra möbler på ackrediterade laboratorium för att säkerställa möblernas kvalitet och hållfasthet.
Vattenlack – Vi använder vattenlack i så stor utsträckning som möjligt.
Stoppningsmaterial – Vi har bytt ut vårt CMHR-skum till mer miljövänliga varianter.
Talloljediesel – Våra tjänstebilar går numera på talloljediesel vilket ger upp till 31 % mindre koldioxidutsläpp.
Förnybar el – All el vi köper kommer från förnybara energikällor, delvis lokalproducerad runt Tranås.

För oss är det en självklarhet att vara ISO-certifierade för kvalitet och miljö samt OHSAS-certifierade för arbetsmiljö.
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

Vi är övertygade om att vi är på god väg mot en hållbar utveckling.

Har du frågor om vårt hållbarhetsarbete?
Välkommen att kontakta Miljö- och Kvalitetssamordnare Tomas Reibring. 070-336 21 64, tomas.r@www.ncnordiccare.se.

Vitsippor i skog

Om NC