Sara Szyber

saraInredningsarkitekt och formgivare
Född 1963 i Stockholm

För NC har Sara formgett förvaringsserien Frank.

Sara är utbildad på Konstfack/University College of Art and Design på institutionen för inredningsarkitektur och möbelformgivning.  Sedan examen 1993 har Sara arbetat som fristående formgivare med projekt som är kopplade till interiörer i vid bemärkelse, från inredningar och utställningar till produktformgivning. Hon arbetar både med egen produktion och i samarbete med etablerade producenter som t ex Riksutställningar, Svenska Institutet, Futurniture, Design House Stockholm, Formtanke m fl.

Sara deltar regelbundet med egna produkter i utställningar i Sverige och utomlands och har erhållit ett flertal stipendier.