Helene Tiedemann

_Helene_TiedemannHelene Tiedemann är född 1960 i Malmö. Hon är numera verksam i det egna bolaget Helene Tiedemann Design & Arkitektur. Helene har tidigare varit anställd av Koncept, Habitat, David Davies Associates och Central St.Martins School of Design.

För NC har Helene formgett möbelserierna Choice och Kurbits.

Helene har formgett produkter och möbler åt bland andra PonPon, Ihreborn, David Design, Asplund, Orrefors och Höganäs Keramik. Hon har också haft flera uppdrag som inredningsarkitekt. Några av uppdragsgivarna har då varit Bukowskis, Lars Bohman Gallery, Telia, Lantmännen och S.A.T.S.

Helenes gedigna utbildning består av BA HONS Industrial Design Engineering vid Central St.Martins School of Art & Design, Post graduate i Arkitektur; Bostadens sociala kunskap vid Kungliga Konsthögskolan och Beteendevetenskap vid Södertörns Högskola.

”I mitt arbete med möbler och miljöer är jag särskilt intresserad av relationen mellan det jag designar och slutanvändaren. Sustainabilitytanken är för mig väldigt mycket en fråga om kvalitet, långsiktig form och materialval. Proportion och personlighet i produkten och miljöer är viktigt. En möbel ska attrahera, inte bara vid första anblick, utan ett långsiktigt förhållande mellan användare och produkt är viktigt. Jag arbetar med få men medvetna producenter.”