Anne Holopainen

anneAnne Holopainen är född 1984 i Vantaa, Finland. Hon är numera verksam hos Helin & Co Architects, Helsingfors där hon arbetar som inredningsarkitekt med varierande projekt, främst med offentliga byggnader och kontor.

För NC har Anne formgett stolen Kiiku.