NEXT CONCEPT är NC:s sätt att hitta nya designers och idéer. Här ger vi chansen för designers som vi tidigare inte arbetat med att presentera sig. För en av er kommer resultatet presenteras i prototypform i NC:s monter på Stockholm Furniture Fair 2015.

NYA IDÈER DRIVER OSS FRAMÅT
NC är ständigt […]